fuchsiaflore

"Life begins at the end of you comfort zone."
/Neale Donald Wals/

gracevirginia:

Alaska morning dews & won’ts with old friends getting older.

Magamra húzom…

lelektelentumultus:

…a takarót. Fázom. 

Kinyitom a szemem, látom a fehér falakat a sötétben. 

Délután van. Körülnézek. A lakótelep, a parkoló és a fák. Lenézek az aszfaltra: ősz levelek hevernek elszórva az út mellett.

Nem jut eszembe semmi az őszről. Csak az, hogy szép. Csak a levelek, meg a hideg.

Vajon másnak mi az ősz?

-Lassíts!- Lehelt sűrű hideg ködöt az ősz,s hogy ne fázzanak, sárga, vörös köpenyét borította a fákra. Rend lett a lélekben, megnyugodott a szív is…már nem vert olyan gyorsan, és a nyári szertelenség helyét a logikus, kiszámított gondolatok vették át. Volt min gondolkodni…

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter